KONTAKTY

Petr Pospíšil
Jindřichova 6
Brno,616 00
tel: +420 608 422 538
Aufler(a)seznam.cz
Jsem řádně registrován na puncovním úřadě.
Registrační číslo na PÚ: 05920/2 IČO:67511252

 

 


Obchodní podmínky » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.aufler.cz


 

 1. Společnost  Petr Pospíšil - Aufler, se sídlem Brno, Jindřichova 2301/6, 61600, IČ 67511252, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna pro zlatnictví a klenotnictví - výroba a prodej.  (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv zrušit – například zasláním e-mailu nebo dopisu.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno automatizovaně (nebo alespoň částečně ) tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  a) Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73,
  370  01, České Budějovice;

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese Aufler@seznam.cz
 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.aufler.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • Základní funkčnosti webových stránek.
  - Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je
  možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  - Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim
  je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě
  oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek.
  Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze
  po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  - Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek,
  nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

  - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti
  a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě,
  která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 


  - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre
  Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ