Vážení zákazníci, pro objednávky s úhradou v EUR zvolte prosím měnu vpravo nahoře. Dopravu Slovensko + EU a platbu SK + EU převodem do FIO banky. Děkujeme
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
 3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Petra Pospíšila - Aufler

Se sídlem: Jindřichova 2301/6, 616 00 Brno

Identifikační číslo: 67511252

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna pro zlatnictví a klenotnictví - výroba a prodej.

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti „Petr Pospíšil - Aufler  zlatník a klenotník“, se sídlem Jindřichova 2301/6, 616 00 Brno, identifikační číslo: 67511252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aufler.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je Petr Pospíšil, identifikační číslo 67511252, se sídlem  Jindřichova 2301/6, 616 00 Brno.

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu jsou různé druhy šperků a doplňkové zboží související se šperky.

 1. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www. aufler.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu ( výhody s ním spojené, jako např. věrnostní slevu a pod.) třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Cena u  zlatých prstenů je uváděna pro velikost 48 až 70. V případě menší velikosti bude cena snížena, v případě větší velikosti bude cena zvýšena. O konkrétní výši ceny bude Kupující informován ještě před potvrzením objednávky, nebo ještě před jejím odeslání po vyplnění formuláře,, Dotaz na zboží“.

4.3. Cena u stříbrných prstenů je uváděna pro velikost 48 až 70. V případě větší velikosti může být cena u některých typů prstenů  zvýšena. O konkrétní výši ceny bude Kupující informován ještě před potvrzením objednávky, nebo ještě před jejím odeslání po vyplnění formuláře,, Dotaz na zboží“.

 

4.4. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje do 2 až 20 pracovních dnů od přijetí objednávky. Dle konkrétní dodací doby u daného zboží. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží expeduje do 2 až 20 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Opět, dle dodací doby u daného zboží. Většina šperků je vyráběna formou zakázky až po objednání a popřípadě uhrazení.

4.5. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

4.6. V případě, že zboží z objektivních příčin (výrazně se zvýšila jeho cena) není možné za původních podmínek dodat, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, do 2 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

4.7. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.1. a 5.9. těchto obchodních podmínek. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

4.8. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.9. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Zakázkové objednávky:

Zakázky s naceněním – zadané objednávky přes e-shop:

Zadejte si objednávku a s jejím potvrzením Vám zašleme zálohovou fakturu. ( Pro dvě a více  jmen bez určení pořadí, zašleme nejdříve k výběru písma požadovaná jména ve třech fontech.  Počet kombinací prohození jmen v přívěsku se všemi tipy písma je velký)

O úhradě zálohy Vás budeme informovat a do tří pracovních dní Vám zašleme na email individuální návrhy a také dle požadovaných jmen a velikosti předběžnou cenu. Po Vašem výběru, přívěsek vyrobíme, zašleme jeho foto a dle váhy i přesnou konečnou cenu.

V případě zrušení objednávky před výrobou bude vrácena záloha  na materiál.

Po doplacení zbývající částky, Vás budeme o jejím připsání na náš účet informovat zprávou a obratem přívěsek odešleme.

Zakázky s naceněním – poptávka přes email:

Po komunikaci a domluvě emailem Vám zašleme zálohovou fakturu. Cena zálohy je individuální, dle objednaného zboží a předpokládané ceny.( pro šperky z Au 10% z předpokládané ceny)

O úhradě zálohy Vás budeme informovat, zakázku vyrobíme, zašleme  foto a dle váhy i přesnou konečnou cenu.

Po doplacení zbývající částky, Vás budeme o jejím připsání na náš účet informovat zprávou a obratem objednávku odešleme.

V případě zrušení objednávky před výrobou bude vrácena záloha , nebo dle vynaložených nákladů (návrhy, 3D zpracování apod.) její část.

 

 

4.11. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.14. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.15. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky.

4.16. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.17. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

 1. Dodací a dopravní podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Balné je vždy započítané do ceny zboží a to ve výši 10,-Kč. Objednávky nad 2000,-Kč,hrazené převodem na účet v CZK mají dopravu zdarma a balné započítané v ceně zboží ve výši 10,-Kč. Doprava zdarma není poskytována při platbě na dobírku a platby v EUR. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby či složením kupní ceny na účet Prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího.

5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby: při platbě převodem na účet se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet Prodávajícího při platbě na dobírku se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od Prodávajícího.

5.8. Způsob odeslání zboží Cenné psaní – Česká pošta, s.p. Osobní odběr je možný, ale pouze pro platbu převodem na ůčet.

Objednané zboží můžete vyzvednout na prodejně zlatnictví Martiniere na ul. Česká 26, Brno 60200.

( Máme zde domluveno pouze vyzvedávání uhrazených objednávek, jakékoli dotazy prosím směřujte na nás. Zboží zde bude uloženo 7 pracovních dní )

Otevírací doba: Pondělí až Pátek 9 - 18 hod

Sobota  9.30 - 13 hod

( Pro platbu hotovostní je možné vyzvednutí pouze přímo v dílně, adresu pak na požádání sdělím)

5.9. Náklady na dodání zboží osobní odběr  je 40,-Kč. Konečná cena včetně nákladů na dodání zboží bude kupujícímu sdělena ještě před dokončením objednávky. Při osobním vyzvednutí v dílně 0,-Kč.

Poštovné ČR:

Platba převodem – Česká pošta , Cenné psaní – 80,-Kč

Dobírka – Česká pošta , Cenné psaní s dobírkou – 150,-Kč

Poštovné SK:

Platba převodem – Česká pošta , Cenné psaní – 150,-Kč

Poštovné pro ostatní země EU bude kupujícímu sděleno dle aktuálního ceníku možné přepravy.

 

5.10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.12 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.13 V případě nepřevzetí zboží zaslané na dobírku na základě uzavření kupní smlouvy mezi eshopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhany prostřednicvím Online Vymáhací Agentury a to umístěné na adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že eshop nabízí v rámci reklamní akce poštovné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci.
                        

 1. Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 Platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku v hotovosti, nebo platební kartou při převzetí zásilky od přepravce.( Po domluvě při osobním převzetí přímo v dílně.)

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 000000-0927239033/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, nebo č. 2800648330/2010 , vedený u společnosti FIO bank (dále jen „účet prodávajícího“);

 

6.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

6.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo eurech (EUR).

 1. Záruka

7.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka 24 měsíců.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku. nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na kontaktní adresu prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího  Aufler@seznam.cz.  Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy formulář ke stažení zde.

8.3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu do sídla Prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

8.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží originál, nebo kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení peněžních prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  (převod na účet zdarma, nebo v případě dobírky poštovní poukázka, která bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku české pošty).  Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

8.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

9.3. Ustanovení čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

9.6. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

9.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

9.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 9.7.obchodních podmínek,

9.8.2. se vada projeví opakovaně,

9.8.3.je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

9.8.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.9. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 9.8.  obchodních podmínek) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal .

9.10. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.

9.11. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

9.13. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

9.14. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 9.12. obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.15. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním.(např. poškrábaní, oxidace stříbra, otěr rhodiování, otěr povrchové úpravy, apod.) Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným skladováním. (např. přetržený řetízek, náramek, deformovaný prsten, ohnutí a následné ulomení dříku či jiného zapínání náušnic, rozbití kamene,apod.)

9.16. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména telefonicky na čísle +420608422538 či elektronickou poštou na adrese Aufler@seznam.cz.

9.17. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. Ochrana osobních údajů

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00068552.

 

 1. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty kupujícího.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 10 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

13.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

13.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

13.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Obsah webových stránek Prodávajícího je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu s autorským zákonem.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

14.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Petr Pospíšil, Bílého 22, Brno 60200, adresa elektronické pošty Aufler@seznam.cz, telefon +420 608 422 538.

14.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 05. 01. 2023

KONTAKTY
Petr Pospíšil
Jindřichova 6, Brno, 616 00
tel: +420 608 422 538
Aufler@seznam.cz
Jsem řádně registrován
na puncovním úřadě.
Registrační číslo na PÚ: 05920/2
IČO: 67511252
PUNCOVNÍ ZNAČKY

PUNCOVNÍ ÚŘAD

PUNCOVNÍ ZNAČKY

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz